Výroba odlitků ze slitin hliníku

Odlitky vyrábíme z běžně používaných slitin hliníku dle ČSN.